• Хаяг MN Tower, 807 тоот

 • Имэйл investorrelations@altanbumba.com

 • Холбоо барих +7788-8888

Хөрөнгө оруулагчдын сэтгэгдэл

Start up компани

Дугаар барьцаалсан зээл

Найдвартай эргэн төлөлт

Идэвхитэй харилцагч

Үйлчилгээний нөхцөл

Дэлгэрэнгүй

 • Давуу эрхийн хувьцаа

  %2.00 / Сар

 • Уян хатан нөхцөл
 • Шуурхай үйлчилгээ
 • Чатботоор авах боломж
 • 9911, 8811 - тэй дугаар барьцаалсан зээл
 • Зах зээлд өрсөлдөхүйц хүү
 • Танд таатай нөхцөл
 • Нөхөрсөг үйлчилгээ
 • Зээлийн бичиг

  %4.00 / Сар

  Санал болгосон
 • Уян хатан нөхцөл
 • Шуурхай үйлчилгээ
 • Чатботоор авах боломж
 • 9911, 8811 - тэй дугаар барьцаалсан зээл
 • Зах зээлд өрсөлдөхүйц хүү
 • Танд таатай нөхцөл
 • Нөхөрсөг үйлчилгээ
 • Хөрөнгө оруулалт

  %2.00 / Сар

 • Уян хатан нөхцөл
 • Шуурхай үйлчилгээ
 • Чатботоор авах боломж
 • 9911, 8811 - тэй дугаар барьцаалсан зээл
 • Зах зээлд өрсөлдөхүйц хүү
 • Танд таатай нөхцөл
 • Нөхөрсөг үйлчилгээ